Made by: Essie's

resultaatgerichte aanpak
creëren van een stevig fundament
ontwikkelen van een logische strategie
inzet capabele mensen
maken heldere werkafspraken
creëren onderling vertrouwen
flink de schouders eronder zetten
lef
tot ongekende hoogtes komen
2596 AW D

Nieuw adres per
1 januari
2014

Bezuidenhoutseweg 50
2596 AW Den Haag

06-11316606
ozinga@casteller.nl

HOME

Casteller is de adviespraktijk van Harrie Ozinga. Casteller ontwikkelt vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en samenleving.
We hebben ons gespecialiseerd in business development en samenwerking.
Casteller is vooral actief op de terreinen duurzaam ondernemen en onderwijs.

Casteller durft en creëert. De menselijke toren (in het Spaans Casteller) is de metafoor van onze bedrijfsfilosofie.