Nieuw adres per
1 januari
2014

Bezuidenhoutseweg 50
2596 AW Den Haag

06-11316606
ozinga@casteller.nl

VISIE

Typische Casteller opdrachten hebben als kenmerken:
1.  bestaande situatie is maatschappelijk en bedrijfsmatig voor
verbetering vatbaar;
2.  bestaande oplossingen werken niet (meer);
3.  betrokken partijen werken niet of onvoldoende samen.

Uitdaging in dergelijke opdrachten is om nieuwe oplossingsrichtingen in beeld te brengen, uit te werken en voor de implementatie draagvlak en commitment te kweken bij betrokken partijen. Onze adviseurs worden pas gelukkig als mensen dankzij de projecten echt in beweging komen en blijven.

Bij de uitvoering van projecten combineert Casteller bedrijfskundige en bestuurskundige inzichten. De adviseurs van Casteller zijn ervaren business analists en innovators die een probleem scherp analyseren, nieuwe oplossingsrichtingen genereren, business cases uitwerken en waar nodig voor financiering zorgen.

De context van opdrachten is te vergelijken met een boxring waar betrokken partijen elkaar in enkele ronden strategisch beïnvloeden om hun eigen belang te maximaliseren. Dit leidt vaak tot strijd en suboptimale oplossingen. De adviseurs van Casteller zijn ervaren procesmanagers die zeer bedreven zijn in het op gang brengen van een open dialoog tussen betrokkenen en het vervolgens verbinden van belangen, ideeën en mensen.